Alzheimer Hastasına Nasıl Davranılmalı.

Alzheimer Hastasına Nasıl Davranılmalı.

Alzheimer hastasına nasıl davranılmalı?
Bunama belirtilerin takibi ve tıbbi yardım arama önemlidir. Alzheimer ilerleyici bir hastalıktır, tedavisi olmayan bu hastalığın bazı ilaçlarla ilerlemesi geciktirilebilir. Hastalar dönem dönem paranoid belirtiler, davranış ve kişilik değişiklikleri gösterebilirler, uyku döngüleri bozulabilir. Hastalarda bu belirtilerin psikiyatri hekimiyle paylaşılması ve uygun tedavinin düzenlenmesi önerilmektedir.
Zaman içerisinde ortaya çıkacak değişimlere karşı hazırlıklı olmak gerekir. Alzheimer basit unutkanlıklarda başlar, zaman içerisinde hasta yakınlarını hatta kendisini bile tanıyamayacak hale gelebilir. Önceleri yeme, içme, giyinme, tuvalete gitme gibi günlük aktiviteleri yerine getirebilirken hastalık ilerledikçe bu yetilerini de kaybeder, son dönemde yatağa bağımlı hale gelir. Hasta yakınlarının psikiyatrist tarafından hastalığın seyri ile ilgili bilgilendirilmesi önemlidir.
Hastanın fiziksel sağlığının takibi de gerekir. Hastada bir fiziksel belirti ortaya çıktığında hasta daha şaşkın, daha ajite veya agresif olabilir. Kabız olup olmadığına veya bir idrar yolu enfeksiyonunun ortaya çıkıp çıkmadığına dikkat edilmesi önerilir.Hasta yatalaksa yatak yaralarına dikkat edilmelidir.
Alzheimer hastalarınnın birtakım kısıtlılıkları vardır. Örneğin sık ev değişimi önerilmemektedir. İmkan olduğunca kendi tanıdıkları çevrede bakım verilmesi daha uygun olacaktır. Hastaların sırayla çocuklarının yanında kalmaları da önerilmemektedir. Yeni ortamı öğrenmekte güçlük, huzursuzluğun artmasına neden olabilir. Hastaların güvenliği için de bazı önlemlerin alınması gerekebilir. Alzheimer hastaları bilişsel yıkım arttıkça bazı işlevleri yapamaz. Mesela hasta araç kullanıyorsa bırakması sağlanabilir. Yalnız dışarı çıkınca kaybolma riskine karşı üzerinde tanıtım kartı v.b. bir şey olabilir. Para kontrolü hususunda yaşayabileceği sorunlar nedeniyle vasi atanması gerekebilir.
Uzm. Dr. Ayşegül DEMİREL
Psikiyatri Uzmanı
Meva Tıp merkezi ve Meva Bakımevi