Apraksi

Apraksi

Apraksi (İşlev Yitimi) Sendromu Nedir?

Apraksi serebrumun spesifik bölgelerinde hasarın sebep olduğu bir bozukluktur. Apraksi hareketi yapma arzusu ve fiziksel yeteneğinin olmasına rağmen öğrenilmiş amaçlı hareketleri yapma veya yerine getirme yeteneğinin kaybı ile karakterize olur. Motor planlamanın bir bozukluğu olup edinilmiş veya gelişimsel olabilir ama sebebi inkoordinasyon, duyusal kayıp veya basit komutları kavramama (kişiden bir diziden doğru hareketi tanıması istenerek test edilir) olmayabilir. Apraksi hareketlerin koordinasyonunun olmayışı olan ataksi, dili üretememe ve/veya kavrayamama olan afazi, bir eylemi yapma arzusunun olmayışı olan abulia veya hastaların vücudun bir tarafındaki uyarıyı diğer tarafta gerekleşiyor gibi algıladıkları allokiri ile karıştırılmamalıdır.