Diyabetik Nefropati

Diyabetik Nefropati

Diabetik Nefropati (DN) renal replasman tedavisine başlayan hastaların 1/3 ünün etiyolojik nedenidir. Bilindiği gibi tip1 diabetes mellitus (DM) otoimmün bir hastalıktır ve T-hücre aracılıklı pankreas beta hücre harabiyeti ve buna bağlı insülin eksikliği temel özelliğidir. C-peptit kanda oldukça düşük veya yoktur. Bu hastalar mutlaka tedavide insüline ihtiyaç duyarlar.

Kimler Diyabetik Nefropati Riski Altındadır?
Diyabet süresi uzadıkça, diyabetik nefropati riski de artmaktadır. Eski çalışmalara göre diyabet süresi 40 yılın üzerinde olan Tip 1 diyabetlilerde, diyabetik nefropati oranı % 30-40’tır. Diyabetin kötü kontrolü, yüksek tansiyon, kan yağlarının yüksek olması, idrar yolu enfeksiyonları ve sigara risk faktörlerini oluştururken, ailesinde diyabetik nefropati ve hipertansiyon olanlar da risk altındadırlar.

Diyabetik Nefropatinin Evreleri Nelerdir?
Nefropati erken hiperfiltrasyon, sessiz dönem, başlangıç halinde diyabetik nefropati dönemi, klinik diyabetik nefropati dönemi ve son dönem böbrek yetersizliği olarak beş evreden oluşur.

Diyabetik Nefropatiyi Yavaşlatmak Veya Engellemek İçin Neler Yapılmalı?
Kan basıncının kontrol altında tutulması, yüksek tansiyon mevcutsa, tedavisinin yapılması, normale yakın kan şekeri kontrolü sağlanması, idrar yolu infeksiyonlarının zamanında tedavisi, dengeli beslenme, kolesterol, yağ ve proteinlerden özellikle kaçınılması, gerektiği dönemlerde protein ve tuz kısıtlamasına gidilmesi diyabetik nefropati gelişiminin engellenmesi veya ilerlemesinin yavaşlatılması yönünden önemlidir.
Hem Tip 1, hem de Tip 2 diyabetlilerde, normal kan şekeri düzeylerine ulaşmayı hedefleyen tedavi prensiplerinin diyabetik nefropatinin gelişmesini önleyen veya yavaşlatan en önemli etkenlerden biri olduğu Amerika’da 1441 Tip 1 diyabetlinin izlendiği DCCT ve İngiltere’de 5102 Tip 2 diyabetlinin izlendiği UKPDS çalışmaları ile ispatlanmıştır.

http://www.turkdiab.org/haber2.aspx?h=22