Parkinson

Parkinson

PARKİNSON BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Parkinson hastalığı, beynin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna bağlı bir sinir sistemi hastalığı.
Binde bir sıklıkla görülen, müzmin, ilerleyici, tedavisiz iyileşmeyen bir hastalıktır.
Temel bozukluk, koordine hareketleri düzenleyen beyin bölümlerindendir. Bu bozukluğa yol açan sebep tam bilinmiyorsa idyopatik Parkinson hastalığı, sebebin belli olduğu durumlarda ise Parkinsoniensendromlar adı verilir. Bu sendromların bir kısmı şunlardır:
• Geçirilmiş beyin enfeksiyonları,
• Bazı ilaçlar,
• Arteroskleroz,
• Ailevi sebepler,
• Travma,
• Zehirlenmeler,
• Tümörler,
• Kandaki kırmızı hücrelerin aşırı yükselmesi