Profesyonel Bakım

Profesyonel Bakım

Yaşamımızın bir döneminde ya da yaşlılığımızda,  çeşitli nedenlerle sağlığımızda meydana gelen hastalıklar sonucu bakım almak ve tedavi görmek zorunda kalabiliriz. MEVA bir şekilde bakıma muhtaç hale gelmiş, tıbbi tedavisi ve takibi profesyonel kişilerce yapılması gereken konuklarımız için, A PLUS Bakım anlayışıyla profesyonel bir hizmet sunmaktadır. Bakım ve tıbbi tedavinin devamı bir ekip işidir. Bu ekibin olmazsa olmazları hekim, alanında uzman hemşireler ve sağlık personelleri, eğitimli hasta bakıcılar, anlaşmalı her an hizmete hazır her branştan konsültan hekim kadrosu ve fizyoterapistlerdir. Konuklarımızın mevcut tedavi ve bakımlarında koruyucu ve iyileşmeye yönelik önlemler alarak acil/kronik sorunların hemen çözümünde ihtiyaç duyulan alet ve ilaçlarla derhal yetkileri çerçevesinde müdahele ederler. Enteral (burundan ve mideden)ve Parenteral (damardan) beslenme konularında tam bir eğitim alıp görsel ölçümlerle kanıta dayalı  program uygularlar. yatak yarası gibi özellikli pansuman gereken durumlarda ağrı yönetimi ve enfeksiyon yönetimine yönelik bilgiler sürekli güncellenerek, kişiye özel pansumanlar planlanıp görsel materyallerle takibi yapılır.hekimin kesintisiz günlük visitlerinde konuklarımızın genel durumlarında meydana gelen olumlu ya da olumsuz durumlar anında farkedilerek gerekli önlemler alınır, müdaheleler yapılır. tetkik ve görüntüleme hizmetleri konuklarımıza yerinde sunulabilir.Tam ya da yarı bağımlı konuklarımız başta olmak üzere sağlıklı konuklarımıza da “Yaşam için hareket” sloganıyla fizyoterapistlerimiz uygun hareketleri planlarlar.Bakım alan konuklarımızın ister şuuru açık olsun ister şuuru kapalı olsun mutlaka bir terapi desteği MEVA‘da yapılır. Gün içinde merkezi sistem  müzik yayını bu terapinin en temel noktası olup, el becerileri, kitap ve gazete okuma/okutma çeşitli aletlere bağlı yaşayan konuklarımız için devamlı yaşama bağlılık ilkesini canlı tutmaktadır. Sosyal Hizmet Uzmanları ve Uğraşı terapistlerimiz hastalık ve Konuk ayırt etmeksizin bu hizmetleri bir plan çerçevesinde sürdürürler. Profesyonel bakım konuğa sunulan hizmetin, anlayışından sunulmasına profesyonel bir ekip, daima ulaşılabilirlik, her zaman hazır ve tam alet, materyal ve görsel kanıttan oluşan bir yaklaşımdır. Türkiye’ de bu hizmet sadece sevgi şefkat ile MEVA‘da bulunmaktadır.