Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Demans (Bunama) Nedir?

Demans; düşünme, hafıza, bilişsel işlevler, konuşma, davranış ve günlük yaşam aktivitelerinde ciddi azalmalara neden olan ilerleyici bir nörodejeneratif sendromdur. Demans her ne kadar yaşlı bireyleri daha çok etkilese de yaşlanma sürecinin doğal bir parçası değildir. Demans hastalığının görülme sıklığı, 65 yaşındaki bireylerde yaklaşık olarak %2 iken, 85 yaş ve üzeri bireylerde bu oran yaklaşık olarak %25’ leri bulmaktadır. Bu oranların, yıllar ilerledikçe özellikle 21. Yüzyılın ortalarında en az üç kat daha artması sağlık otoritelerince beklenmektedir. 

Demans, kronik ve ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Orta ve ileri yaş bireylerde en sık görülen nörolojik hastalıklardan birisi olan demans, genellikle altta yatan bir patolojik nedenle oluşmaktadır. Demans, yalnızca hastalık tanısı almış bireylerde değil, aynı zamanda onlara bakım veren aile bireyleri ve toplum genelinde de ekonomik, fiziksel, sosyal ve psikolojik bazı olumsuz etkilere de neden olmaktadır.

Demans hastaları, yeni bilgi edinmede ve bu bilgileri hafızada tutmakta sorun yaşar. Davranış ve düşüncelerini, toplumsal, etik ve sosyal açıdan değerlendiremez ve uygulayamaz. Hastalık öncesi zamanlarında meydana getirmiş olduğu fiziksel ve zihinsel aktiviteleri tek başına yerine getiremezler. Kişilik ve davranış değişiklikleri, konuşmada birtakım problemler, depresyon ve sosyal izolasyona kadar birçok durum gözlenmektedir.

Demans (Bunama) Nedir?

Demans Belirtileri Nelerdir?

 Her hastada aynı belirtiler olmamak ile beraber, demans tanılı bireylerin çoğunda bu belirtilerin sadece birkaçı görülmektedir. Bu belirtilerden bazıları:

 1) Bilişsel: Hastalığın erken dönemlerinde belirgin ve kısa süreli hafıza kayıpları görülebilmektedir. Örnek olarak, hastane randevularını kaçırma, marketten alacağı ürünü unutma, ilaçlarını unutma, mutfak gereçlerini kullanamama, cep telefonunu kullanmakta zorlanma gibidir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde, hafıza kayıpları giderek derinleşmekte, yeni bilgileri belleğe kayıt etmekte ve hatırlamakta zorlanmaktadırlar. Bu durum giderek ilerleyici ve yıkıcı sonuçlar oluşturabilmektedir. Konuşma esnasında, başlangıçta ortaya çıkan bazı kelime hataları zamanla kullandıkları kelime miktarı ve çeşidinde azalma ile devam ederek, cümle kuramaz hale gelebilmektedirler. 

2) Psikolojik: Hastalığın ilk evrelerinden itibaren ortaya çıkan belirtilerden bazıları da, psikolojik belirtilerdir. Sosyal ilgisizlik, anksiyete (kaygı) ve depresyon ilk aşamalarda genellikle kendini gösterirken, ilerleyen dönemlerde halüsinasyonlar, ajitasyonlar ve saldırganlık davranışları görülebilmektedir.

3) Davranışsal: Davranışta kendini gösteren ilk belirti sosyal izolasyondur. İlerleyen dönemlerde sözel ve fiziksel saldırganlık davranışları, hem hastayı hem de yakınlarını ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bireyler, ileri dönemlerde etik dışı birçok davranışta bulunabilir. Bu durumlar, hastanın hem sağlığını hem de bakım ihtiyaçlarını olumsuz olarak etkilemektedir.

4) Uyku: Özellikle REM uykusu denilen uyku bölümündeki kalite azalması ile, yorgunluk, halsizlik, bitkinlik günlük yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Gündüz aşırı uyku hali, geceleri uyumama ile süreç genellikle devam etmektedir.

5) Fiziksel: Demans hastalarında hem denge kaybı ve yürüme bozukluğu ile, hem de diğer belirtilerin ortaya çıkardığı sonuçlar birleşince, hastalarda fiziksel hareketlerde ciddi azalma görülmektedir. Orta ve ileri dönemlerde meydana gelebilecek düşmeler, ciddi ortopedik problemleri oluştururken, hastalık belirtileri kontrol edilemez ise, demans hastaları yatağa bağımlı hale gelebilmektedir. Bu durum, profesyonel bakım ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

Meva Bakımevi olarak bizler, Demans hastalarında ortaya çıkan belirtilerin ve genel sağlık durumunun 7/24 takibini yapmaktayız. Uzman doktorlarımız, fizyoterapistlerimiz, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, sosyal  hizmet uzmanlarımız ve psikologlarımız ile, bütüncül tedavi yaklaşımlarını demans hastalarına sunuyoruz. 

Demansa dur diyebilmek için buradayız…

Lorem ipsum dolor sit amet.