Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer hastalığı, merkezi sinir sisteminin çeşitli alanlarında meydana gelen, sinir hücreleri ve bağlantılarının kaybolması nedeniyle, bellek (hafıza), konuşma, düşünme, bilişsel ve fiziksel birçok probleme neden olan ilerleyici nörolojik bir hastalıktır. Alzheimer hastalığı, demans hastalığının %60-80 oranında en yaygın görülen tipidir. Yaşlı nüfusun artması ile beraber, demans hastalığı gibi Alzheimer hastalığında da zamanla görülme sıkılığında artış beklenmektedir. 

 Alzheimer hastalığı, beyinde atrofiye neden olarak beynin ciddi oranda küçülmesine neden olur. Özellikle bellek bölümünde meydana gelen plaklar, hastalığın önemli hücresel belirtilerindendir. 

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer Hastalığı’nın Risk Faktörleri

Çoğu nörolojik hastalıklarda olduğu gibi, Alzheimer hastalığında da değiştirilebilir ve değiştirilemez olmak üzere genetik ve çevresel faktörler olarak risk faktörleri bulunmaktadır. Risk faktörlerinin bireylerde var olması sonrası, anormal beyin işlevleri sonucu hastalığın meydana gelme olasılığı artmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, her belirti Alzheimer hastalığına neden olmamaktadır. Doğal yaşlılık sürecinin ortaya çıkardığı bazı olumsu etkiler ile Alzheimer hastalığının belirtileri birbiri ile karıştırılmamalıdır. Kesin tanı için uzman görüşüne başvurulması gerekmektedir. 

  • İleri Yaş: Alzheimer hastalığının en önemli risk faktörüdür ancak doğal yaşlanma sürecinde ortaya çıkan bulgular ile karıştırılmamalıdır. Çoğunlukla 65 yaş üstü bireylerde ortaya çıkan Alzheimer hastalığı, nadiren de olsa 65 yaş altı bireylerde görülebilmektedir. 65 yaş üzerinde her beş yılda bir Alzheimer hastalığının ortaya çıkma oranı iki kat artmaktadır.
  • Genetik Faktörler: Bazı ailesel gen mutasyonları Alzheimer hastalığının görülme oranını arttırmaktadır. Alzheimer hastalarının birinci dereceden akrabalarının, hastalığa yakalanma oranı üç kat daha fazladır.
  • Cinsiyet: Ülkemizde yapılan araştırmalara göre, Alzheimer hastalığının görülme sıklığı kadın bireylerde erkek bireylere göre daha fazladır. Bu durumun nedenlerine baktığımızda, kadınların daha uzun yaşam ömrünün olması, daha düşük eğitim seviyesi var ise ve daha sık depresyon görülmesi kaynaklı olduğu düşünülmektedir.
  • Diyabet: Yapılan bazı bilimsel araştırmalar, diyabet hastalığının Alzheimer hastalığı için risk faktörü olduğunu göstermiştir. Diyabet hastalarında var olan anormal glukoz metabolizması, hücresel bazı fonksiyon bozuklukları, oksidatif stres ve protein yapılarındaki değişiklikler nedeniyle, Demans ve Alzheimera daha yatkın hale getirmektedir.
  • Hipertansiyon (Yüksek tansiyon): Kan basıncındaki değişiklikler, bilişsel işlev bozukluklarına neden olabilmektedir. Özellikle değerleri stabil olmayan yüksek tansiyon, Alzheimer hastalığı için önemli bir risk faktörü olarak kabul görmektedir.
  • Kardiyovasküler Değişiklikler: Kalp-damar sistemin var olan patolojiler, beyne giden kan akımını etkilediği için, önemli risk faktörülerindendir. Örn: Ateroskleroz, arteriyoskleroz
  • Yüksek Kolesterol: Orta yaş ve üzerindeki yüksek kolesterol hastalarında, Alzheimer hastalarında ortaya çıkan bazı vasküler değişimler tespit edilmiştir.
  • Santral Obezite: Karın bölgesi yağlanmasının fazla olduğu obezite tiplerinde, Alzheimer hastalığının daha yüksek oranda görüldüğü düşünülmektedir.
  • Depresyon: Alzheimer hastalarının yaklaşık %45’ inde depresyon bulguları görülmektedir ve depresyon Alzheimer hastalığının bilişsel yönden kötü seyrini arttırmaktadır. Ayrıca 65 yaş öncesi depresyon geçirmiş bireylerde, Alzheimer hastalığının görülme oranının da daha yüksek olduğu bilinmektedir.

 Ayrıca; Sigara/alkol kullanımı, şiddetli kafa travmaları, inme/felç öyküsü, uykuda solunum bozukluğu, işitme kayıpları, düşük sosyal ilişki seviyesi, düşük eğitim, zeka, mesleki kazanımlar da Alzheimer hastalığı için birer risk fakötürüdür.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre; yapılan en düşük şiddetteki egzersiz bile, (örneğin; yürüme, boş zaman aktiviteleri) Demans ve Alzheimer hastalığı riskinde ciddi azalmalara neden olmaktadır. Yapılacak bilinçli ve profesyonel egzersizler, hem Alzheimer ve Demans hastalıklarının görülme riskini azalmaktadır hem de hastalık sonrası seyirde ciddi iyileşmeler sağlamaktadır.

Meva Bakımevi’nde, profesyonel doktor, bakım ve fizik tedavi hizmetlerimiz ile hastalığın seyrini takip edip, yapılan bilinçli egzersizler ile hastalık sürecinde başarılı gelişmeler kaydetmekteyiz…

Lorem ipsum dolor sit amet.